Activiteiten

Kracht in de Mens

krachtindemens no tekst

Een radicaal besef wie jij bent

STA jij AAN of STA jij UIT?

Inspiratie Lezing

Deze inspiratie ‘lezing’ is geen consumptie voor de mind of een feelgood moment voor de geest. Het is een krachtuitwisseling die radicaal ruimte mag krijgen in jouw bestaan. Er kan een moment van diep besef, dat jij zoveel krachtiger bent dan je denkt worden geopend. Het is een tijd dat jij werkelijk leiding neemt in alle dimensies en frequenties.

Jij bent als oorspronkelijk mens hier nu aanwezig. Lijd jij? Of pak je leiding met je bewustzijn?

Besproken topics zijn:

 • De kracht van gedachten
 • De kracht van het hart
 • De kracht van emotie
 • De kracht van jouw bewustzijn
 • De kracht van de kosmische mens

Een vragen VUUR aan jou als Mens


 • Wie ben jij werkelijk als mens?
 • Kies je wat je voelt?
 • Waarom doe je wat je doet?
 • Wat wil je het liefst zien?
 • Waar ben je liever niet aanwezig?
 • Wie of wat bepaalt jouw leven?
 • Sta jij aan het stuur?
 • Denk je dat je bestaat of voel je dat je bestaat?
 • Waarom besta jij in deze werkelijkheid?

Mochten deze vragen jou een gevoel van uitnodiging geven om dieper in jouw menselijk bewustzijn te willen landen? Dan kan jij kiezen voor een ont-moeting zonder iets te moeten, of te volgen

Ik gun ieder mens een krachtig leven vanuit een wezenlijk eigen besluit om HIER NU te ZIJN.

 

Waarom besta jij hier?

waarom besta ik 2

Met deze levensvraag nodig ik je uit om voorbij de gordijnen van de huidige realiteit te gaan. Zou het kunnen dat deze realiteit anders is opgebouwd dan je altijd hebt gedacht? Samen met jou wil ik deze vraag onderzoeken. Zet jouw bewustzijn in en neem leiding in je leven.

SAMENSPRAAK

Na verschillende spirituele zijpaden te hebben bewandeld in mijn leven ben ik gaan ontdekken dat het bestaan hier veel rijkelijker is dan wij hier met elkaar beleven. Door mijn ontmoetingen met de natuur, contact met buitenaardse beschavingen, het openen van emotie-lagen in mijn hart en kennis van het quantumveld is mijn beleving van deze realiteit drastisch veranderd. Ik ben deze werkelijkheid dieper gaan ervaren en heb ontdekt dat ik invloed heb op mijn werkelijkheid.

Het is mogelijk om voorbij de gordijnen van deze realiteit te kijken en voelen met een oorspronkelijk bewustzijn. Wil jij jouw werkelijkheid verder doorzien en verrijken? In deze samenspraak nodig ik je uit om dit samen te onderzoeken.

In deze samenkomst belicht ik verschillende onderwerpen die jou meer inzicht kunnen geven in jouw bestaan hier en waarom jij jezelf zo ervaart. Onderwerpen als hartfrequentie, functie van het hoofd, water en kristallen in je lichaam, de pijnappelklier, quantumfysica, programma’s van je persoonlijkheid en kosmische beschavingen zijn onderwerpen waar wij naar gaan kijken. Verder zal er ook een quantum waarneming zijn die jij zelf kan doen om het hoofd meer met het hart te laten samenwerken. Door je bewust te zijn van je hartfrequentie en deze te verbinden met je hoofdfrequentie zal er een verandering ontstaan in je bewustzijn. Dit heeft invloed op je omgeving of werkelijkheid.

Ben jij bereid om met een ruime blik naar deze werkelijkheid te kijken?

Uitwisseling: € 25,- 

Quantum Waarneming

Quantum Waarnemen

Besef jij hoeveel invloed jij kunt hebben op je omgeving? Jij hebt het vermogen in je om deze invloed enorm te verruimen! Wetenschap heeft aangetoond dat wij in een quantumveld leven waar miljarden mogelijkheden kunnen ontstaan. In deze workshop ontdek je hoe je hier toegang toe krijgt.

BEWUSTZIJNSTRAINING

In de bewustzijnstraining Quantum Waarneming ga je ontdekken hoe jij jezelf met behulp van quantumfysica kan waarnemen. Met de kracht van je hartfrequentie zal je hoofd anders gaan werken en zul je gaan merken dat je invloed hebt op je lichaam alsook op je omgeving. Ook je persoonlijke programma’s of thema’s kunnen lostrillen en veranderen door Quantum Waarneming. Alles wat jij waarneemt daar heb je invloed op. 

Wat ga je ontdekken?
Wij zijn geprogrammeerd om keuzes met het hoofd te maken. In deze workshop ga je ervaren hoe sturend je denken is. Je ontdekt dat neutraal waarnemen verandering laat ontstaan in je denken. Door neutraal waar te nemen activeer je de miljarden mogelijkheden in het quantumveld waarin jij leeft. Met het hoofd kun je dit niet begrijpen. Toch zul je merken dat met Quantum Waarneming verschuivingen kunnen ontstaan in je werkelijkheid. Door niet te sturen naar een bepaalde uitkomst (doel) zal de best mogelijke uitkomst in je werkelijkheid aansluiten. Dit kan alleen als de waarneming neutraal en vrij is.

Wat ga je doen?
In de workshop vertel ik meer over hoe het energetische hart functioneert. We doen een korte oefening met het hart. Daarna vertel ik met een aantal praktische voorbeelden hoe gedachten werken in je hoofd. Je gaat ook gedachten opschrijven op een papier om zicht te krijgen welke gedachten jou mogelijk beïnvloeden. Jij maakt je gedachten zichtbaar.
Als laatste gaan we de oefening Quantum Waarneming doen. We gaan dan het hoofd met het energetische hart verbinden  Deze oefening is de kracht van Quantum Waarnemen. Je gaat dan situaties in je eigen leven aanpakken.
 
Wat neem je mee?
Je hebt inzicht in je eigen programma’s gekregen die je belemmeren jezelf te zijn. Na afloop krijg je de audio opname van Quantum Waarneming oefening via de mail opgestuurd zodat je deze thuis/overal kan toepassen.
 

Neem jij de uitnodiging aan om de kracht in jou nog meer te laten toenemen en zo schepper te worden van je eigen werkelijkheid?

Uitwisseling: € 39,- 

In deel 2 als je dat wilt gaan we dieper in op traumavelden of verstoring programma’s  die jou belemmeren in balans te zijn.

 

Quantum Waarneming Intensief

Quantum Waarneming intensief 3

Een bewustzijnstraining waar jij begint met leiding te nemen over je eigen leven en bewustzijn

Jij krijgt toegang tot een oorspronkelijk helder bewustzijn in jouw lichaam en leven.

BEWUSTZIJNSTRAINING

In deze bewustzijnstraining van 2 dagdelen ga jij intensief aan de slag om programma’s in je leven waar te nemen. Programma’s zijn verstrikkingen, trauma’s, contracten, krachtvelden, overtuigingen, relaties etc.  Je gaat deze programma’s in je leven in kaart brengen. Door deze zelf waar te nemen kunnen programma’s die niet noodzakelijk zijn weer los trillen waardoor andere mogelijkheden in het Quantumveld kunnen ontstaan en je leven veranderen in de best mogelijke uitkomst.

Wat ben je niet? 
Wie ben je wel?

Gedachten in je hoofd sturen jouw perceptie in deze werkelijkheid of ook wel Leven genoemd. Jij bent geen programma, je bent leven!

Wat ga jij doen?

 • Je gaat bestaande, repeterende gedachten in kaart brengen.
 • Je gaat programma’s, mensen, onderwerpen, afleidingen en mogelijk trauma’s in kaart brengen die invloed op jouw leven hebben.
 • Je gaat beleven wat Neutraal Waarnemen is. Hoe neutraler je waarneemt, hoe minder programma’s er kunnen aanhaken in je leven.
 • Je gaat gedachtes en programma’s neutraliseren door Quantum Waarneming
 • Je gaat 2 weken intensief aan de slag in je eigen leven situaties waar te nemen
 • Je mag deze ervaringen na 2 weken in een online samenkomst delen

Wat kan deze training jou geven?

 • Je ontmantelt je gedachten en projecties in jezelf waardoor je bewustzijn helder kan worden.
 • Je kan je gedachten beter waarnemen die in je hoofd aanwezig zijn.
 • Je kan beter en krachtiger een besluit in het NU maken als er een programma in jouw werkelijkheid zich aandient. 
 • Jij kan mogelijk nieuwe scripts en dus tijdlijnen openen in jouw leven of hologram
 • Emoties en gevoelsvelden worden mogelijk rijker in je leven

129,- euro

Kosmisch Contact

Kosmisch contact tekst

De mens is een kosmisch wezen en alom bekend in het universum. Wat is kosmisch contact? Wat is jouw gevoel hierbij? Dit contactmoment gaat over de kosmische trillingen die door ons heen bewegen in het leven van dit bestaan. Kosmisch contact is werkelijkheid en onvermijdelijk.

SAMENSPRAAK

Wat betekent kosmisch contact voor jou? Door in samenspraak te gaan met elkaar kunnen gevoelstrillingen en herinneringen aangeraakt worden.

Ik inspireer je met beelden, muziek, film en door te spreken over mijn eigen gevoelsherinneringen. Er kan hierdoor een gevoelsruimte ontstaan in jezelf en gedachten over contact kunnen worden herzien. Dan is het mogelijk om kosmische trillingen te openen en te ervaren op je eigen manier. Jij bent zelf in leiding. Besef dat er altijd een oorspronkelijke verbinding is met miljarden kosmische beschavingen.

Uitwisseling: € 25,-

 

Water Kristal

water kristal breed snij

Deze bewustzijnstraining staat in het teken van het openen van oorspronkelijke water- en kristal-frequenties. Water en kristal zijn verbonden met ons bewustzijn. Door deze frequenties  door jou heen te laten stromen zal dit van invloed zijn op je leven.

BEWUSTZIJNSTRAINING

 Ik zal iets vertellen over de invloed van kristallen binnen en buiten ons lichaam. We gaan praktisch aan de slag met kristallen. Je gaat met een kristal verbinding maken. Samen onderzoeken we hoe dit voelt en wat dit met jouw bewustzijn kan doen.

De vibratie van kristal staat in verbinding met water. Wij bestaan voor een groot deel uit water als ook onze aarde. Dr Emoto heeft laten zien hoe water reageert op bewustzijn. Wij kunnen ons bewustzijn in water aanwezig laten zijn. Water opent alles. Water is overal en in vele vormen aanwezig in onze werkelijkheid. Water is emotie, kracht en vooral levend bewustzijn. We zullen een oefening doen om het water en het zuurstof in onszelf te verrijken en te zuiveren vanuit de oerbronnen.

Ik nodig jou uit om met zo min mogelijk verwachtingen en aannames mee te doen. Hoe minder gedachten je hebt hoe meer doorgang er kan plaatsvinden in je bewustzijn.

“Laat je bewustzijn uitdijen in een oceaan van water”

Je bent van harte welkom om hier aanwezig te zijn.

Uitwisseling: € 35,- exclusief kristal
Uitwisseling: € 39,- inclusief bergkristal