68 / 100

Kosmisch Contact

Kosmisch Contact

milky way and silhouette of standing woman on the 2021 08 26 17 00 58 utc scaled

Wat is kosmisch contact? Wat is jouw gevoel hierbij?

“De mens is een kosmisch wezen en alom bekend in het universum”

SAMENSPRAAK

Dit contactmoment gaat over de kosmische trillingen die door ons heen bewegen in het leven van dit bestaan. Kosmisch contact is werkelijkheid en onvermijdelijk.

Wat betekent kosmisch contact voor jou? Ofwel contact met buitenaardse. Door in samenspraak te gaan met elkaar kunnen gevoelstrillingen en herinneringen aangeraakt worden.

Ik inspireer je met beelden, muziek, film en door te spreken over mijn eigen gevoelsherinneringen. Er kan hierdoor een gevoelsruimte ontstaan in jezelf en gedachten over contact kunnen worden herzien. Dan is het mogelijk om kosmische trillingen te openen en te ervaren op je eigen manier. Jij bent zelf in leiding. Besef dat er altijd een oorspronkelijke verbinding is met miljarden kosmische beschavingen.

Uitwisseling: € 25,-