70 / 100

Quantum Waarneming 1

meerzitopti

Besef jij hoeveel invloed jij kunt hebben op je omgeving? Jij hebt het vermogen in je om deze invloed enorm te verruimen! Wetenschap heeft aangetoond dat wij in een quantumveld leven waar miljarden mogelijkheden kunnen ontstaan. In deze workshop ontdek je hoe je hier toegang toe krijgt.

WORKSHOP

In de workshop Quantum Waarneming ga je ontdekken hoe jij jezelf met behulp van quantumfysica kan waarnemen. Met de kracht van je hartfrequentie zal je hoofd anders gaan werken en zul je gaan merken dat je invloed hebt op je lichaam alsook op je omgeving. Ook je persoonlijke programma’s of thema’s kunnen lostrillen en veranderen door Quantum Waarneming. Alles wat jij waarneemt daar heb je invloed op. 

Wij zijn geprogrammeerd om keuzes met het hoofd te maken. In deze workshop ga je ervaren hoe sturend je hoofd is. Je leert neutraal waarnemen door samenwerking tussen hoofd en hart. Door neutraal waar te nemen activeer je de miljarden mogelijkheden in het quantumveld. Met het hoofd kun je dit niet begrijpen. Toch zul je merken dat met Quantum Waarneming verschuivingen kunnen ontstaan in je werkelijkheid. Door niet te sturen naar een bepaalde uitkomst (doel) zal de best mogelijke uitkomst in je werkelijkheid aansluiten. Dit kan alleen als de waarneming neutraal en vrij is.

Neem jij de uitnodiging aan om de kracht in jou nog meer te laten toenemen en zo schepper te worden van je eigen werkelijkheid?

Uitwisseling: € 39,- 

 

Quantum Waarneming 2

grot3

Waarnemen voorbij de horizon van je huidige perceptie
Wat is jouw perceptie over je leven?

In deze workshop ga je dieper waarnemen naar programma’s die jou leven besturen. 

Je bent geen programma, je bent leven

WORKSHOP

In deze workshop ga jij zelf waarnemen aan welke programma’s, (verstrikkingen-trauma’s-contracten-krachtvelden) jij nog verbonden zit die door jouw waarneming vrijgelaten (losgelaten) kunnen worden. Je gaat deze programma’s in je leven in kaart brengen. Door deze zelf waar te nemen kunnen deze programma’s die niet noodzakelijk zijn weer lostrillen waardoor andere mogelijkheden in het Quantumveld kunnen ontstaan en je leven veranderen in de best mogelijke uitkomst.

Wat ben je niet? 
Wie ben je wel?

Gedachten in je hoofd sturen jouw perceptie in deze werkelijkheid of ook wel leven genoemd. Jij bent geen programma, je bent leven.

Wat ga jij doen?

  • Je gaat bestaande reperterende gedachten of programma’s in kaart brengen.
  • Je gaat programma’s, mensen, onderwerpen, afleidingen en mogelijk trauma’s in kaart brengen die invloed op jouw leven hebben.
  • Je gaat beleven wat Neutraal Waarnemen is. Hoe neutraler je waarneemt, hoe minder programma’s er kunnen aanhaken in je leven.
  • Je gaat gedachtes en programma’s neutraliseren door Quantum Waarneming

Besef dat niets lineair is. Alleen jouw gedachten vinden en denken in het kader van tijd en repeterend leven. 

Wat kan deze workshop jou geven?

  • Je ontmanteld je gedachten en projecties of jezelf waardoor je bewustzijn helder kan worden.
  • Je kan je gedachten beter waarnemen die in je hoofd komen
  • Je kan beter en krachtiger een besluit in het NU maken als er een programma in jou werkelijkheid zich aandient. 
  • Jij kan mogelijk nieuwe scripts en dus tijdlijnen openen in jou leven of hologram

Zelfkracht
Jij krijgt toegang toe een oorspronkelijk helder bewustzijn in jou lichaam en leven